010-7073850 /FAX 010-7073851 info@durducs.nl

Jeugdrecht

Familierecht is het rechtsgebied waarin alle juridische kwesties omtrent uw familierelaties worden geregeld. Tot het familierecht behoren onder andere de volgende type zaken: echtscheiding, alimentatie, opstellen van een ouderschapsplan, verdeling zorg- en opvoedingstaken, gezag/voogdij over minderjarige kinderen, naamswijziging, omgangsregelingen. Het is van belang dat u bijgestaan wordt door een goede en professionele advocaat. In veel van de voorkomende zaken heeft u een advocaat nodig