Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Echtscheiding

Om een huwelijk formeel te beeindigen dient men een echtscheidingsprocedure te starten bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat noodzakelijk. Naast de echtscheiding kunnen partijen de rechtbank verzoeken ook een regeling te treffen ten aanzien van andere belangrijke zaken, zoals het gebruik van de echtelijke woning, kinder- en partneralimentatie, verdeling van de gemeenschap. Het is van belang dat u goede en professionele begeleiding krijgt. Onze advocaten zijn bevoegd in heel Nederland u bij te staan. Goed persoonlijk contact en professionele begeleiding staat bij ons voorop.

U kunt op twee manieren een echtscheidingsprocedure initieren, te weten

Gemeenschappelijk verzoek met convenant
Wanneer u het eens bent over alle belangrijke zaken kunt u samen een advocaat inschakelen die namens u beiden de echtscheidingsprocedure initieert. Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als u kinderen heeft wordt er ook in onderling overleg een ouderschapsplan opgesteld. Deze documenten worden samen met een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Een zitting is bij deze procedure niet nodig, waardoor de rechtbank doorgaans binnen vierweken een einduitspraak doet. Deze procedure heeft de voorkeur. Helaas is het vaak niet mogelijk om op gezamenlijk verzoek te scheiden.

Eenzijdig verzoek 
Het komt vaak voor dat partijen het eens zijn over de echtscheiding, maar niet over andere zaken zoals de alimentatie of de omgangsregeling. Dan zullen beide partijen een eigen advocaat moeten nemen. Een van de partijen zal dan eenzijdig een verzoekschrift tot echtscheiding indienen, waarin ook nevenvoorzieningen gevraagd kunnen worden. De andere partij kan daartegen verweer voeren via zijn/haar advocaat.

Welke nevenvooerzieningen kunnen gevraagd worden naast het verzoek tot echtscheiding?

  • een voorziening ten aanzien van de kinderen. Indien partijen minderjarige kinderen hebben zijn zij verplicht een ouderschapsplan samen op te stellen en in te dienen. Hierin zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van het ouderlijk gezag, verblijfplaats van de kinderen, verdeling van de zorg en opvoedingstaken en ook de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen komen aan bod.
  • verdeling van de gemeenschap. Men kan de rechtbank verzoeken om de verdeling van de schulden en de bezittingen vast te stellen.
  • men kan ook partneralimentatie vragen. De duur en hoogte is afhankelijk van bepaalde factoren. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
  • pensioenverevening, u maakt aanspraak op het deel van het ouderdomspensioens van uw partner dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kosten van de procedure
De advocaten van Durdu c.s. Advocaten werken ook op basis van een toevoeging. Dit betekent dat als u in aanmerking komt voor een toevoeging u al vanaf 200,--'all in' kunt gaan scheiden. Een toevoeging geeft u, afgezien van een vaste eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg onze Tarieven pagina. Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunnen we u op betalende basis bijstaan. Afhankelijk van de complexiteit van de procedure kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Heeft u nog vragen?
Indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.