Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Ontkenning van vaderschap

Als tijdens een huwelijk een kind wordt geboren dat niet van de echtgenoot van de moeder is, bijvoorbeeld omdat de echtscheiding lang op zich laat wachten, kan het vaderschap van de echtgenoot gerechtelijk worden ontkend. Zowel de man, de moeder als het kind kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen bij de rechter. De advocaten van Durdu cs advocaten kunnen deze procedure initiëren. Dit moet wel binnen strikte termijnen gebeuren:

  • moeder: binnen één jaar na de geboorte van het kind;
  • man: binnen één jaar nadat hij bekend is geworden dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is;
  • kind: binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Indien het kind gedurende zijn minderjarigheid bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

Kosten van de procedure
De advocaten van Durdu c.s. Advocaten werken ook op basis van een toevoeging. Dit betekent dat een procedure al vanaf 171,- 'all in' mogelijk is. Een toevoeging geeft u, afgezien van een eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg onze Tarieven pagina. Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunnen we u op betalende basis bijstaan. In overleg kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Heeft u nog vragen?
Indien u nadere informatie wenst over erkenning, vaststelling of ontkenning van vaderschap, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.