Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Als de verwekker van een kind weigert het kind te erkennen of inmiddels is overleden, kan de moeder en ook het kind de rechtbank verzoeken het vaderschap te laten vaststellen. Daarmee wordt de verwekker onderhoudsplichtig tegenover het kind. Gerechtelijke vaststelling van vaderschap werkt terug tot het moment van geboorte van het kind. De advocaten van Durdu cs Advocaten kunnen deze procedure initiëren.

Kosten van de procedure
De advocaten van Durdu c.s. Advocaten werken ook op basis van een toevoeging. Dit betekent dat een procedure al vanaf 171,- 'all in' mogelijk is. Een toevoeging geeft u, afgezien van een eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg onze Tarieven pagina. Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunnen we u op betalende basis bijstaan. In overleg kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Heeft u nog vragen?
Indien u nadere informatie wenst over erkenning, vaststelling of ontkenning van vaderschap, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.