Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Veel gestelde vragen over alimentatie

 


Wat is alimentatie?

Alimentatie iseen bijdrage in de kosten van levensonderhoud van een ex-partner (indien er sprake is geweest van een huwelijk). DIt noemt men ook wel partneralimentatie. Alimentatie kan ook zijn een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Dit noemt men ook wel kinderalimentatie.


Wanneer kinderalimentatie?

Ook als u niet gehuwd bent geweest of als het kind niet is erkend kunt u in veel gevallen kinderalimentatie verzoeken. Totdat het kind 18 jaar wordt is er een alimentatieplicht. Dit kan onder bepaalde omstandigeheden voortduren totdat het kind 21 jaar wordt..  


Berekening kinderalimentatie?

De hoogte van de kinderalimentatie wordt in beginsel bepaald door twee factoren, namelijk de behoefte van het kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor de vaststelling van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen is in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het NIBUD) een systeem ontwikkeld, gebaseerd op CBS-cijfers, dat is neergelegd in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. Dit wordt ook wel de Trema-norm genoemd. Dit document kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Om de draagkracht van de de alimentatieplichtige te bepalen dient er een draagkracht berekening gemaakt te worden.


Berekening parneralimentatie?

Alleen partijen die gehuwd zijn geweest kunnen aanspraak maken op partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Heeft u nog vragen?

Indien u nadere informatie wenst over alimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.