Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Erkenning echtscheiding in Turkije

Bent u in Turkije gehuwd en u bent in Nederland gescheiden, dan dient de echtscheidingsbeschikking door de Turkse rechterbank erkend te worden. Een door de Nederlandse rechtbank gegeven echtscheidingsbeschikking is namelijk niet automatisch rechtsgeldig in Turkije. U dient hiervoor een procedure tot erkenning van de echtscheidingsbeschikking te starten in Turkije. De procedure dient geïnitieerd te worden door een advocaat in Turkije. De taalbarrière en de onbekendheid met het Turkse rechtssysteem en de onduidelijkheid over de mogelijke kosten vormt voor veel mensen een te grote drempel om een erkenningsprocedure te starten in Turkije. Terwijl de erkenning van de echtscheiding veel toekomstige ergernis voor ex echtelieden kan voorkomen.

Waarom is erkenning van de echtscheiding zo belangrijk?
Wanneer de echtscheiding in Turkije niet is erkend, betekent dit dat u formeel nog gehuwd bent daar. U kunt derhalve niet met een nieuwe partner in het huwelijk treden. Als u dat wel doet, dan pleegt u volgens de Turkse wet bigamie. Een andere consequentie is dat de eventuele huwelijksgemeenschap nog in stand blijft, waardoor u mogelijk medeaansprakelijk blijft voor rechtshandeling van uw voormalige partner. Niet erkenning van de echtscheiding heeft ook afstammingsrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen. Bijvoorbeeld dat uw ex-partner automatisch de juridische vader is van het kind dat u heeft met uw nieuwe partner. Gelet op het bovenstaande is het belangrijk dat de procedure tot erkenning van de echtscheiding zo snel mogelijk wordt geïnitieerd. Indien dit op gezamenlijk verzoek wordt gedaan, dan krijgt u binnen enkele weken een beschikking. Deze termijn geldt niet voor eenzijdig verzoek.

Voor een vast tarief online erkenning van de echtscheiding in Turkije!
Durdu c.s. Advocaten biedt u de mogelijkheid om voor een vast tarief en (in geval van een gezamenlijk verzoek) binnen enkele weken de Nederlandse echtscheidingsbeschikking in Turkije te laten erkennen. Voor een vast honorarium van € 1.750,– (inclusief btw) op gezamenlijk verzoek en € 2.000,– (inclusief btw) op eenzijdig verzoek zonder tegenspraak worden alle noodzakelijke werkzaamheden uit handen genomen. Cliënten hoeven zo niet de (financiële) onzekerheid van een procedure in Turkije aan te gaan.

Goed persoonlijk contact en professionele begeleiding staat bij ons voorop.Heeft u nog vragen?
Indien u nadere informatie wenst over alimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.