Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Gezag en Omgang

Gezag
Over een kind dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren hebben de ouders automatisch gezamenlijk het gezag. Dit verandert niet als ze gaan scheiden, tenzij er bijzondere redenen zijn om het gezag aan één van beide ouders te geven.

Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kunnen zonder tussenkomst van een advocaat de rechtbank vragen om hen gezamenlijk het gezag te geven. Als zij dat niet doen heeft alleen de moeder van het kind ouderlijk gezag. Als de moeder haar toestemming aan gezamenlijk gezag weigert, kan de vader van het kind de rechtbank verzoeken om een beslissing daarover. Hiervoor is een advocaat noodzakelijk en de advocaten van Durdu cs Advocaten kunnen deze procedure initiëren.

LET OP: door erkenning krijgt de man dus niet automatisch ook het gezag over een kind.

Omgang
Een kind heeft recht op omgang met en verzorging door de beide ouders. Ook heeft een kind recht op omgang met een ander dan de ouder met wie het kind een nauwe persoonlijke band heeft. De rechtbank kan op verzoek van één van de ouders of een ander een omgangsregeling vaststellen. Hiervoor is een advocaat noodzakelijk. De advocaten van Durdu cs Advocaten kunnen deze procedure initiëren.

Kosten van de procedure
De advocaten van Durdu c.s. Advocaten werken ook op basis van een toevoeging. Dit betekent dat een procedure al vanaf 171,- 'all in' mogelijk is. Een toevoeging geeft u, afgezien van een eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunnen we u op betalende basis bijstaan. In overleg kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Heeft u nog vragen?
Indien u nadere informatie wenst over gezag en omgang, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.