Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Alimentatie

Kinderalimentatie
Ook als u niet gehuwd bent geweest of als het kind niet is erkent kunt u in veel gevallen kinderalimentatie verzoeken. Er zal dan een verzoekschrift tot vaststelling van alimentatie ingediend moeten worden bij de rechtbank. Alleen een advocaat is bevoegd om een dergelijke procedure te starten. Zolang het kind minderjarig is, dus jonger dan 18 dient er alimentatie betaald te worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer het kind nog studeerd of niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, duurt de alimentatieplicht voort totdat het kind 21 jaar is.

Partneralimentatie
Partneralimentatie kan tijdens de echtscheidingsprocedure gevraagd worden.  Als er tijdens de echtscheiding geen alimentatie is gevraagd, dan kan dat na de echtscheiding alsnog. Ook na de echtscheiding duurt de onderhoudsverplichting immers voort. Er zal dan een verzoekschrift tot vaststelling van alimentatie ingediend moeten worden bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Indien u minder dan 5 jaar gehuwd bent geweest en tijdens het huwelijk geen kinderen heeft gekregen, dan is de maximale duur van de alimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Als u langer dan vijf jaar gehuwd bent geweest of als er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, dan is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. De hoogte van de alimentatie wordt door de rechter vastgesteld. Bij de vaststelling van partneralimentatie houdt de rechter rekening met de behoefte van de partner die alimentatie verzoekt en de draagkracht van de andere partner.

Kosten van de procedure

De advocaten van Durdu c.s. Advocaten werken ook op basis van een toevoeging. Dit betekent dat een procedure tot vaststellen of wijziging van alimentatie al vanaf 171,- 'all in' mogelijk is. Een toevoeging geeft u, afgezien van een eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg Tarieven pagina. Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunnen we u op betalende basis bijstaan. In overleg kunnen eventueel vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Heeft u nog vragen?
Indien u nadere informatie wenst over alimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend informatief gesprek met één van onze advocaten.