Contact

Mathenesserlaan 485,
3023 GL Rotterdam
Tel:  010-707 38 50
Fax: 010-707 38 51
e-mail: info@durducs.nl


24 uurs spoedlijn strafzaken:
06-53531476

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht regelt het recht met betrekking tot de toelating en uitzetting van vreemdelingen, alsmede het toezicht houden op vreemdelingen die hier in Nederland verblijven.Wilt u een verblijfsvergunning regulier (bv. gezinshereniging, u wilt trouwen met een buitenlandse partner en die naar Nederland halen, uw neef wil in Nederland komen studeren) aanvragen, dan is het raadzaam om hierover advies in te winnen bij Durdu cs Advocaten.

WIj staan u bij in de volgende zaken:

  •     Vreemdelingenbewaring
  •     Bezwaarschrift- c.q beroepsprocedures tegen beschikkingen IND
  •     Kennismigrantenregeling
  •     Advies terzake verblijfsvergunningskwesties
  •     Wet Arbeid Vreemdelingen